Тютюн и Марихуана…….бичът на нашето време

В този текст, който е откъс от дълга лекция с името „Fire plants and their symbology“, Jacques Mabit от Takiwasi разглежда съвременния начин, по който се консумират двете свещени растения (тютюн и марихуана). По какъв начин оскверняваме тяхният дух и какви последствия носи това за нашето общество.


Лекцията на Jacques Mabit с името „Fire plants and their symbology“, е представена на VII Форум на Междуамериканския съвет за духовността на коренното население (CISEI), проведен в Буенос Айрес, Аржентина, ноември 2012 г. Публикувана на испански в книгата „Foros Internacionales

По-горе описахме как посоката на еволюция преминава от женското към мъжкото по неизменим начин, както на физическо ниво (раждане), психично-емоционално ниво (ритуали за преминаване), така и на духовно ниво (посвещение). На всеки етап от живота става на въпрос за преминаване от обгрижващите аспекти, предоставени от заобикалящата среда (физически, семейно-културни и накрая религиозни), към подреждането и вертикализация на тези “суровини”. Както се казва: “Майката дава, бащата нарежда”. Всяка среда, на всяко ниво, предоставя информация, безусловно и щедро, данни, които след това изискват да бъдат подредени според целта. Да останеш на ниво среда е еквивалентно на събирането на безкрайни данни, докато не настъпи объркване и подчинение. Някои събират кибритени кутии, други обичат завоевания или духовни преживявания. Всичко това е не само безполезно в дългосрочен план, но спъва пътя на личната еволюция, ако не е подредено по определен ред и ако не позволява преминаването към по-еволюирали състояния на съзнанието.


За да го обясним на материално ниво, можем да разгледаме човек, който трупа тухли безкрай, без никога да стига до етапа на разработване (концептуализиране) на план за къщата си или да започне неговото изпълнение (конкретни действия). Други трупат богатство за бъдещето, което е не определено и умират с много материални придобивки в очакване за мечтаното бъдеще, което винаги се отлага и никога не идва… на по-фино ниво можем да събираме сексуални връзки, знания, филми, удоволствия, дипломи, “приятели” в социалните мрежи и т.н. , като с тези тези действия се прави опит за запълване на вътрешната празнота с “неща”.


Растенията учители или свещените растения използвани от коренното население имат особеността да влияят върху човека, който ги приема на три различни нива : физическо, психично-емоционално и духовно. Те са надарени подобно на човешкото същество с тези три тела: физическо, енергийно и духовно. Точно в същия ред те трябва да бъдат активирани по такъв начин, че да хранят адекватно и последователно тези различни тела. Нивото или степента на хранене ще зависи от използваната методология, която ще изисква енергия от растението на едно или повече от тези нива. Правилното прилагане при приема ще изисква растението да бъде адекватно активирано, така че да бъде приложено от материалното ниво към духовното.


Ако приемаме листа от кока за подобряване на храносмилането или за борба с височинна болест, ще е достатъчно да бъде приготвена обикновена инфузия без ритуал. Това е нивото на физическо прилагане. Ако искаме да използваме листата от кока за лечение на психо-емоционални проблеми е необходимо да се подложим на подготовка, която включва хранителни ограничения, въздържане от сексуален контакт и други изисквания. Ако желаем да придобием духовни истини или да придобием мъдрост от растението е необходим стриктен ритуал воден от посветено лице. Инструментът е един, но с него може да се достигне до различни нива според начина, по който се прилага. Ако използваме друг пример с научна терминология, бихме могли да кажем, че активирането на енергията на растението въздейства последователно на молекулярно ниво (физическо), атомно ниво (психоемоционално-енергийно) и след това на квантово или субатомно ниво (духовно-съзнание).


Тютюнът и канабисът имат общи характеристики: те са силно изразени в сексуалните си функции и разпределят възможностите си за консумация в четири символични форми : вода (прием на течност), земя (прием на твърдо вещество), въздух-огън (чрез пушене). Това, което ги различава по същество, е тяхната сексуална опозиция. Докато тютюнът се счита за сто процента мъжко растение, канабисът е сто процента женско – затова предпочитам да го наричам марихуана, тоест Мария-Хуана, име, което най-добре характеризира това женско сексуално качество. Тези сексуални характеристики се проявяват в човешкото същество с физически, психологически и духовни ефекти на съответния пол или с други думи те засилват съответните сексуални функции в човешкото същество: мъжките за тютюна и женските за марихуана.


Тези две психоактивни растения – най-консумираните в целия свят, са изключително свещени и се считат за лечебни от местните народи и те представляват, парадоксално, първата причина за наркоманията в нашето съществено общество. Точно при развлекателното му използване можем да наблюдаваме двойно оскверняване на реда на живота.


Първото оскверняване се състои в промяна на реда, по който се приема. Както обяснихме този ред винаги протича на всички нива от женско към мъжко. Когато говорим за консумация на тези две растения, това означава, че човек трябва да започне с прием твърда и течна форма, а след това е възможно да ги приема във въздушна форма (пушене). Обикновено обаче човек преминава директно към консумация чрез пушене на тези растения, избягвайки необходимата предварителна интеграция на техните енергии на физическо (земно) и емоционално (водно) ниво. Активирането на неговите психически и духовни възможности чрез огън очарова потребителя, чиято умствена дейност се засилва и чието вдъхновение се засилва.


Липсата на подготовка в соматичните и афективните полета не позволява тяхната интеграция на тези две нива, което вследствие довежда до физическа деградация и емоционално обедняване. В своите крайности мъжкият тютюн предизвиква физическа недиференциация и ракови процеси, особено в дихателните пътища, тези на “вдъхновение”, а женската марихуана предизвиква психическа и духовна недиференциация, която може да доведе до все по-чести канабиноидни психотични епизоди. Човек има достъп до информация от истински духовен характер, но не е подготвен за дължимата й интеграция на същото ниво. Той / тя опитва да разбере неговите вдъхновения – т.е да ги интерпретира и интегрира на психично-метално ниво без да преминава през тялото и сърцето, като по този начин създава фалшива духовност, която е съблазнителна, ментализирана и липсваща способност за конкретизация.Човек загубва контакт със собственото си физическо тяло и собствените си емоции. Този откраднат огън възпроизвежда мита на Прометей, престъпление, което се наказва със затваряне на субекта във веригите на зависимостта. Сред коренното население на Амазонка тютюнът първо се консумира в сурови или твърди екстракти, чрез които се получават видения и сънища и при пълно отсъствие на зависимост. След дълго чиракуване посветеният в крайна сметка може да пуши тютюн винаги при строго определени обстоятелства. По подобен начин в Индия марихуаната се консумира като отвара с точни правила за прием или в твърда форма в хранителна диета, преди да бъде пушена от посветени лица.


И в двата случая консумацията чрез пушене не поражда видения, докато ритуализираната консумация на течна форма позволява достъп до това, което се случва на несъзнателно ниво. Както при всички пристрастявания, липсата на визия е характерна черта, докато веществата създаващи визии ( неправилно наречени “халюциногени” в медицинската терминология), никога не генерират състояния на зависимост.


Вторият начин, по който се осквернява, е липса на ритуал при консумация. Поради незнание няма адекватно свързване с енергиите на тези растения. Когато има спонтанни и импровизирани ритуални практики, те често са неправилни, тъй като индивидът пренебрегва законите на символната функция и вярва, че неговата добра воля или естетически вкус могат да компенсират тази липса. Откриваме отново тази тенденция да се отхвърлят мъжките функции, обективното добро и да се отговори на субективното добро, освободено от правила и закони. Смята се, че “любовта” (добри намерения, добри хора, които са женски функции….) ефективно компенсира липсата на “знание”, което предполага ред и структура (мъжки функции). Това е “любов”, която остава на физическо ниво, тази на ероса или “сантиментална”, водна любов и не преминава в измерението на духовната любов, на огън, на аgape.
Жените, които имат затруднения в отношенията с мъжката си част, могат несъзнателно да задоволяват нуждата си да си набавят мъжка енергия, като пушат тютюн, без да вземат предвид мъжката сила на растението. Страхувайки се от мъжката “сила”, която те възприемат като доминираща, непреодолима и дори разрушителна – те вярват, че я имат под контрол и по своя прищявка чрез употребата на тютюн, без да се налага да поемат процеса на диференциация, където точно се сблъсква различението им с човек от плът и кръв, който разкрива непълната им природа. По същия начин мъжете, които изпитват неудобство в отношенията си с жените, уплашени от “силата” и потенциалното господство на жените над тях, които те възприемат като инвазивни, обгръщащи и дори задушаващи, могат да се влюбят в марихуаната, без да възприемат очевидна опасност и попадане в фините съблазни на тази женска енергия, с несъзнателно и почти незабележимо пристрастяващо отчуждаване. Те избягват същия процес на диференциация, като доставят липсата си на женска енергия чрез “фалшива жена”, която марихуаната представлява. Мъжете и жените могат да се научат да се разграничават, като играят ролята на противопоставящи се и разкриващи alter ego един на друг.


Предизвикателствата на тази диференциация са силно поставени в юношеството, време когато такова компулсивно поведение започва. Този обрат може да придобие реални физически изменения, когато една жена, която пуши много тютюн става физически мъжествена : дрезгав глас и суха коса, мъжествени жестове, къса коса и по-мъжествено облечена. По същия начин при мъжете се получава засилване на женските черти от висока консумация на марихуана. Те се характеризират с дълга коса, широки дрехи и декорации по тялото.


Тези екстремни изменения илюстрират как мъжките или женските енергии на тютюна и марихуаната импрегнират човека от най-фините духовни до психо-емоционални функции и накрая до най-соматичните и видими изменения, физически и поведенчески, променяйки имиджа за себе си и сексиалната индетификация.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *